photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Publikacje

poniedziałek 3.05.2010

Stacja meteorologiczna

Czynniki agrotechniczne wpływające na wartość biologiczną marchwi – Edward Pawlik, Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej

Czynniki wpływające na jakość marchwi przeznaczonej do przetwórstwa – dr hab. Marek Gajewski, prof. SGGW, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW

Przechowywanie marchwi i przygotowanie korzeni do przetwórstwa – Prof. dr hab. Franciszek Adamicki, Instytut Warzywnictwa, Skierniewice

Fitozwiązki marchwi: znaczenie oraz czynniki wpływające na ich zawartość – Barbara Łata, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW

Problem metali ciężkich w uprawie marchwi – Prof. dr hab. Włodzimierz Sady, KURiNRO, Wydz. Ogrodniczy, AR w Krakowie

Ochrona marchwi przed chwastami w świetle aktualnych zaleceń Instytutu Warzywnictwa – Prof. dr hab. Adam Dobrzański Instytut Warzywnictwa – Pracownia Herbologii, Skierniewice


©

Zaloguj się