photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


O nas

poniedziałek 3.05.2010

Ogólna powierzchnia Zakładu wynosi 385 ha: (grunty orne własne 323 ha + 252 ha dzierżawione, stawy 17,5 ha, użytki zielone 12 ha, zadrzewienia 18 ha, inne 18 ha). Znaczne powierzchnie upraw są sztucznie nawadniane.

Zakład nosi imię Prof. Adama Skoczylasa – organizatora i pierwszego kierownika Zakładu Hodowli Owiec i Kóz.


©

Zaloguj się