photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Kontakt

poniedziałek 11.02.2019

Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej

Dyrektor: mgr inż. Paweł Wołoszyn

Z-ca Dyrektora: mgr inż. Michał Topolski

Główny specjalista – główny księgowy: mgr Joanna Błaszczyk

Specjalista ds. produkcji roślinnej: Czesław Woźniak

Specjalista ds. produkcji roślinnej: Andrzej Zbierski

Specjalista ds. mechanizacji: Michał Wójcik

Specjalista ds. produkcji zwierzęcej: Gabriela Brudka

Biuro RZD

Telefon/Faks: 46 831 33 19

Adres pocztowy: Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra

e-mail: sekretariat_rzdz@sggw.pl


©

Zaloguj się