photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Położenie Zakładu

poniedziałek 6.12.2010

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej położony jest w południowej części gminy Skierniewice.

RZD Żelazna posiada gleby o niskiej wartości rolniczej – wskaźnik przeliczeniowy użytków rolnych          wynosi 0,78. Gleby są słabe – bielicowe (szczerki z podglebiem piaszczystym) o wielkiej różnorodności    nawet w obrębie jednego pola, przepuszczalne.

W każdym roku większość gleb objęta jest przesuszeniem. Występujące na polach drobne i większe kamienie utrudniają wykonanie prac agrotechnicznych i tym samym zwiększają koszty uprawy. Gleby pofałdowane, różnica wzniesień wynosi 34 m.

RZD Żelazna jest zakładem jedno-obiektowym z wydzielonym terenem i budynkami przeznaczonymi do prowadzenia działalności naukowo-badawczej tj. Pole Doświadczalne Katedry Fizjologii Roślin oraz Doświadczalna Ferma Owiec i Kóz Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt.

Na terenie Zakładu działalność naukowo-dydaktyczną realizuje:

  • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, który prowadzi Doświadczalną Fermę Owiec i Kóz z kolekcją ras owiec oraz zachowawczego stada rasy wrzosówka i żelaźnieńska.
  • Katedra Genetyki i Hodowli Ogólnej Zwierząt, która prowadzi zachowawcze stado rasy olkuska.
  • Katedra Fizjologii Roślin, która prowadzi badania nad roślinami energetycznymi i burakiem cukrowym.

©

Zaloguj się