photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Produkcja rolna

poniedziałek 3.05.2010

Główne kierunki produkcji to uprawa ziemniaków i warzyw z przeznaczeniem dla przetwórstwa, uprawa zbóż na ziarno, a także intensywna produkcja karpia w stawach pełniących funkcję zbiorników małej retencji.


©

Zaloguj się