photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Współpraca

poniedziałek 3.05.2010

Jesteśmy często wizytowani przez gości Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, gości samorządów Miasta i Powiatu Skierniewickiego i innych organizacji samorządowych i gospodarczych.

Zakład prowadzi współpracę regionalną z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach i z wieloma firmami nasiennymi i chemicznymi.

Kilka Katedr SGGW i wiele firm komercyjnych korzysta z naszych obiektów i pól doświadczalnych.

Z naszych usług chętnie korzystają firmy zaopatrujące rolnictwo w środki produkcji. Na naszych polach testowane są nowe odmiany i środki ochrony roślin wielu znanych producentów. Doświadczenia na naszych polach prowadzą takie firmy jak:


©

Zaloguj się