Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500204383-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.
Dębowa Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 608602-N-2018
Data: 24/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej, Krajowy numer identyfikacyjny 178400092, ul. Żelazna  43, 96116   Dębowa Góra, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 833 01 33, e-mail konradb90@gmail.com, faks 46 831 33 19.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1.
W ogłoszeniu jest: Zakup i dostawa środka Quad-Glob 200 SL lub równoważny.
W ogłoszeniu powinno być: Zakup i dostawa środków Quad-Glob 200 SL, Actara 25 WG i Colzor Trio 405 EC.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych zamówienie podzielone jest na części: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych zamówienie podzielone jest na części: Tak liczba części - 3 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środka Quad-Glob 200 SL lub równoważny, wyszczególnionego we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 24450000-3.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków Quad-Glob 200 SL, Actara 25 WG i Colzor Trio 405 EC, wyszczególnionych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 24450000-3. Krótki opis części zamówienia: Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Opakowania I. Quad-Glob 200 SL lub równoważny Litr 200 Jak największe II. Actara 25 WG Kg 32 Jak największe III. Colzor Trio 405 EC Litr 40 Jak największe

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych