Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500111062-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.
Dębowa Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558738-N-2018
Data: 16/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej, Krajowy numer identyfikacyjny 178400092, ul. Żelazna  43, 96116   Dębowa Góra, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 833 01 33, e-mail konradb90@gmail.com, faks 46 831 33 19.
Adres strony internetowej (url): rzdzelazna.cem.sggw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 9
W ogłoszeniu powinno być: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa następnych środków ochrony roślin, wyszczególnionych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 24454000-1, 24450000-3. Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Opakowania I. Elatus Era lub równoważny Litr 130 Jak największe II. Soprano 125 SC lub równoważny Litr 200 Jak największe III. Zetrola 100 EC lub równoważny Litr 100 Jak największe IV. Vondozeb 75 WG lub równoważny Kg 2000 Jak największe V. Acrobat MZ 69 WG lub równoważny Kg 950 Jak największe VI. Proxanil lub równoważny Litr 800 Jak największe VII. Ranman TOP 160 SC lub równoważny Litr 100 Jak największe VIII. Altima 500 SC lub równoważny Litr 100 Jak największe IX. Florovit uniwersalny lub równoważny Litr 2000 Mauzer 1000 litrów
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa następnych środków ochrony roślin, wyszczególnionych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 24454000-1, 24450000-3. Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Opakowania I. Elatus Era lub równoważny Litr 130 Jak największe II. Soprano 125 SC lub równoważny Litr 200 Jak największe III. Zetrola 100 EC lub równoważny Litr 100 Jak największe IV. Vondozeb 75 WG lub równoważny Kg 2000 Jak największe V. Acrobat MZ 69 WG lub równoważny Kg 950 Jak największe VI. Proxanil lub równoważny Litr 800 Jak największe VII. Ranman TOP 160 SC lub równoważny Litr 100 Jak największe VIII. Altima 500 SC lub równoważny Litr 100 Jak największe IX. Florovit uniwersalny lub równoważny Litr 2000 Mauzer 1000 litrów X. Ikanos 040 OD lub równoważny Litr 100 Jak największe XI. Ekonom MM 72 WP lub równoważny Litr 200 Jak największe XII. Sulcotrek 500 SC lub równoważny Litr 150 Jak największe

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych