Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500106916-N-2018 z dnia 15-05-2018 r.
Dębowa Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 555701-N-2018
Data: 10/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej, Krajowy numer identyfikacyjny 178400092, ul. Żelazna  43, 96116   Dębowa Góra, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 833 01 33, e-mail konradb90@gmail.com, faks 46 831 33 19.
Adres strony internetowej (url): rzdzelazna.cem.sggw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Pakiet Zorvec Enicade 100 OD + Curzate M 72,5 WP (1L + 10L)
W ogłoszeniu powinno być: Pakiet Zorvec Enicade 100 OD + Curzate M 72,5 WP (0,75 L + 10kg)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: 6/RZD-ZP/2018
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: 7/RZD-ZP/2018

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych