Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 184769-2015 z dnia 2015-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dębowa Góra
Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania. Zadanie nr I - fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z obsługą gwarancyjną i sposobem finansowania...
Termin składania ofert: 2015-12-29

Dębowa Góra: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania.
Numer ogłoszenia: 74406 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184769 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie, tel. 46 833 01 33, faks 46 831 33 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z obsługą serwisową i sposobem finansowania..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry sprzętu: 1. Silnik 6-cio cylindrowy, turbodoładowany, o pojemności 6500 - 7000 cm3 2. Moc znamionowa silnika według normy ECE R 120 - min. 160 KM, max. 170 KM 3. Maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min - min. 750 Nm 4. Układ wtrysku paliwa - wysokociśnieniowy układ wtryskowy Common Rail 5. System uzdatniania spalin - SCR AdBlue 6. Instalacja pneumatyczna dwu i jednoobwodowa do hamulców przyczepy 7. Skrzynia biegów - min. 19 biegów, zmiana wszystkich biegów pod obciążeniem 8. Prędkość drogowa min. 40 km/h 9. Napęd na wszystkie koła (4WD) 10. Prędkości WOM: 540/540E/1000 obr/min 11. Przednia oś wzmocniona z amortyzacją 12. Błotniki przednie dynamiczne 13. Niezależna pompa układu kierowania 14. Maksymalny udźwig na końcówkach kulowych - min. 8200 kg 15. Elektroniczne sterowanie podnośnikiem 16. Wydajność pompy hydraulicznej - min. 110 l/min 17. Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej - min. 4 rozdzielacze (8 szybkozłączy, plus wolny spływ) sterowane mechanicznie 18. Przedni TUZ i WOM 19. Kabina amortyzowana z ogrzewaniem i klimatyzacją, poziom hałasu max. 69 dB 20. Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną, fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa 21. Monitor osiągów i parametrów pracy ciągnika w centralnym punkcje kabiny, przed kierownicą. 22. Dwa lusterka teleskopowe wsteczne 23. Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy 24. Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej 25. Otwierane okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną 26. Światła robocze min. 8 szt. 27. Obrotowa lampa ostrzegawcza min. 1 szt 28. Przygotowanie pod montaż radia ( głośniki, antena ) 29. Przygotowanie do nawigacji satelitarnej 30. Zaczep transportowy automatyczny i kulowy (zamiennie) oraz dolna listwa zaczepowa. 31. Tylne gniazdo ISOBUS 32. Koła tylne z ogumieniem 580/70R38, koła przednie z ogumieniem 480/70R28 33. Instrukcja obsługi w języku polskim 34. Koła przednie i tylnie regulowane Zakres zamówienia obejmuje również: - uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie SGGW RZD Żelazna - udzielenie co najmniej 12 miesięcznej rękojmi/gwarancji bez limitu mth, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, którego interwencja będzie miała miejsce nie później, niż w ciągu dwóch godzin od chwili zgłoszenia awarii, - dostarczenie dokumentacji technicznej dostarczonego sprzętu, w tym m.in. instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim (1 egz.) oraz katalogów (1 egz.), - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji sprzętu, - wyposażenie i dokumenty niezbędne do dopuszczenia sprzętu do jazdy po drogach publicznych,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z obsługą gwarancyjną i sposobem finansowania

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ